29. 10. 2020  3:24 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
Výučba
     
     
     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie laserov v automobilovom priemysle
Autor: Ing. Maroš Rybárik
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie laserov v automobilovom priemysle
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s využitím laserov v automobilovom priemysle. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí, z teoretickej a experimentálnej časti. Teoretickú časť tvoria kapitoly 2 -- 4 a zaoberajú sa opisom potrebných parametrov technologických laserov pre automobilovú výrobnú prax. Ďalej sa uvádzajú rôzne príklady využitia laserov v automobilovom priemysle. Experimentálna časť pozostáva z laserového zvárania tenkých materiálov v kombinácií meď -- hliník.
Kľúčové slová:
laser, priemysel, automobil

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene