9. 12. 2019  16:47 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie laserov v automobilovom priemysle
Autor: Ing. Maroš Rybárik
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie laserov v automobilovom priemysle
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s využitím laserov v automobilovom priemysle. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí, z teoretickej a experimentálnej časti. Teoretickú časť tvoria kapitoly 2 -- 4 a zaoberajú sa opisom potrebných parametrov technologických laserov pre automobilovú výrobnú prax. Ďalej sa uvádzajú rôzne príklady využitia laserov v automobilovom priemysle. Experimentálna časť pozostáva z laserového zvárania tenkých materiálov v kombinácií meď -- hliník.
Kľúčové slová:laser, priemysel, automobil

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene