28. 2. 2020  1:43 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikační číslo: 1937
Univerzitní e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti využitia vláknových senzorov s Braggovou mriežkou v automobilovom priemysle
Autor: Ing. Zuzana Špitálová
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Možnosti využitia vláknových senzorov s Braggovou mriežkou v automobilovom priemysle
Abstrakt:V predkladanej práci sa venujem využitiu vláknových senzorov na báze Braggovej mriežky v automobilovom priemysle. V prvom rade popisujem základné poznatky a problematiku takéhoto typu senzorov. Ďalej som na základe teórie viazaných módov navrhla FBG pomocou programového prostredia Matlab. Dôležitou súčasťou práce je pevnostná analýza navrhnutého vlákna na báze Braggovej mriežky v programovom prostredí Ansys. Navrhnuté vlákno namáham na ťah a tlak, čím sa potvrdili pevnostné údaje uvedené v literatúre. Ďalšou časťou je návrh aktívneho systému pruženia s využitím FBG senzora, konkrétne FBG akcelerometra. Samotnému návrhu riadenia predchádza kapitola o silách pôsobiacich na nápravu, ako aj na celý automobil počas jazdy. V rámci tejto kapitoly využívam programové prostredia Catia a Adams, v ktorých simulujem pohyb nápravy a ďalej mi tieto súbory slúžia na demonštračné účely. V rámci návrhu popisujem snímané signály potrebné pre riadiacu elektroniku aktívneho pruženia, aktuátory, komunikačnú zbernicu a návrh riadiacej jednotky.
Klíčová slova:FBG akcelerometer, teória viazaných módov , aktívny systém pruženia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně