25. 2. 2020  23:26 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti využitia vláknových senzorov s Braggovou mriežkou v automobilovom priemysle
Autor: Ing. Zuzana Špitálová
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti využitia vláknových senzorov s Braggovou mriežkou v automobilovom priemysle
Abstrakt:V predkladanej práci sa venujem využitiu vláknových senzorov na báze Braggovej mriežky v automobilovom priemysle. V prvom rade popisujem základné poznatky a problematiku takéhoto typu senzorov. Ďalej som na základe teórie viazaných módov navrhla FBG pomocou programového prostredia Matlab. Dôležitou súčasťou práce je pevnostná analýza navrhnutého vlákna na báze Braggovej mriežky v programovom prostredí Ansys. Navrhnuté vlákno namáham na ťah a tlak, čím sa potvrdili pevnostné údaje uvedené v literatúre. Ďalšou časťou je návrh aktívneho systému pruženia s využitím FBG senzora, konkrétne FBG akcelerometra. Samotnému návrhu riadenia predchádza kapitola o silách pôsobiacich na nápravu, ako aj na celý automobil počas jazdy. V rámci tejto kapitoly využívam programové prostredia Catia a Adams, v ktorých simulujem pohyb nápravy a ďalej mi tieto súbory slúžia na demonštračné účely. V rámci návrhu popisujem snímané signály potrebné pre riadiacu elektroniku aktívneho pruženia, aktuátory, komunikačnú zbernicu a návrh riadiacej jednotky.
Kľúčové slová:FBG akcelerometer, teória viazaných módov , aktívny systém pruženia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene