Oct 26, 2020   9:10 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 

     Lesson
     
Projects          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of Integrated Photonic Devices
Written by (author):
Ing. Juraj Pristič
Department:
Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh prvkov integrovanej fotoniky
Summary:V predloženej diplomovej práci je uvedený návrh, simulácia a optimalizácia užitočného fotonického prvku - AWG obvodu. Návrh bol realizovaný v návrhovom a simulačnom prostredí RSoft's Photonic Component Design Suite. Z uvedeného návrhového prostriedku boli použité moduly potrebné pre návrh, odladenie a simuláciu AWG obvodu BeamPROP, MOST a AWG utility. Ďalej je uvedený teoretický návrh, výpočet parametrov a rozmerov, simulácia a optimalizácia AWG obvodu podľa parametrov v zadaní diplomovej práce - 8 kanálov so vzdialenosťou 100GHz, s centrálnou vlnovou dĺžkou 1550 nm, vložnými stratami menej ako 3dB, uniformitou lepšou ako 1 dB a susednými presluchmi medzi kanálmi menej ako 30dB. V poslednej časti sú zobrazené výsledky simulácií podľa vypočítaných parametrov a tiež po úpravách, optimalizáciách a iteráciách. Z výsledkov simulácii boli vyhodnotené parametre navrhnutého AWG obvodu a porovnané s požadovanými parametrami podľa zadania predloženej diplomovej práce. Z porovnania je zrejmé, že navrhnutý AWG obvod spĺňa v plnom rozsahu požadované parametre.
Key words:
návrh, simulácia, AWG obvod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited