31. 10. 2020  14:33 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

          Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh prvkov integrovanej fotoniky
Autor:
Pracovisko:
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh prvkov integrovanej fotoniky
Abstrakt:
V predloženej diplomovej práci je uvedený návrh, simulácia a optimalizácia užitočného fotonického prvku - AWG obvodu. Návrh bol realizovaný v návrhovom a simulačnom prostredí RSoft's Photonic Component Design Suite. Z uvedeného návrhového prostriedku boli použité moduly potrebné pre návrh, odladenie a simuláciu AWG obvodu BeamPROP, MOST a AWG utility. Ďalej je uvedený teoretický návrh, výpočet parametrov a rozmerov, simulácia a optimalizácia AWG obvodu podľa parametrov v zadaní diplomovej práce - 8 kanálov so vzdialenosťou 100GHz, s centrálnou vlnovou dĺžkou 1550 nm, vložnými stratami menej ako 3dB, uniformitou lepšou ako 1 dB a susednými presluchmi medzi kanálmi menej ako 30dB. V poslednej časti sú zobrazené výsledky simulácií podľa vypočítaných parametrov a tiež po úpravách, optimalizáciách a iteráciách. Z výsledkov simulácii boli vyhodnotené parametre navrhnutého AWG obvodu a porovnané s požadovanými parametrami podľa zadania predloženej diplomovej práce. Z porovnania je zrejmé, že navrhnutý AWG obvod spĺňa v plnom rozsahu požadované parametre.
Kľúčové slová:
návrh, simulácia, AWG obvod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene