May 31, 2020   3:17 a.m. Petronela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Identification number: 1939
University e-mail: viera.stopjakova [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
 

     
Lesson
     
Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Arbet, PhD.
Návrh nízkonapäťového regulátora s prúdovou ochranou v technológii CMOS
May 2009
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Daniel Arbet, PhD.
Rozvoj parametrických metód pre vstavaný test analógových integrovaných obvodov
March 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Beňo
Využitie rôznych simulátorov pre návrh integrovaných obvodov
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Metódy zvyšovania kvality parametrických testov pre analógové integrované obvody
July 2013Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Csókás
Optimalizácia sieťového hardvéru pre business messaging
May 2009
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Norbert Danišik
Internet vecí: Komunikácia medzi senzorom/aktuátorom a vstavanou CPU
May 2016
Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Šimon Danko
Optimalizácia spotreby energie komunikačného modulu v implantovateľných senzorických systémoch
May 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): doc. Ing. Martin Donoval, PhD.
Návrh a verifikácia metódy prúdového testu IO pomocou štruktúr MAGFET
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Gabovic
Pokročilé metódy rozhodovania a ich využitie v identifikačných systémoch
August 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Gábor Gyepes, PhD.
Aplikovateľnosť IDDT testovacej techniky na zvyšovanie spoľahlivosti SRAM v submikrometrových technológiách
August 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Gábor Gyepes, PhD.
Application of IDDT test in SRAM arrays towards detection of weak opens
April 2014
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gábor Gyepes, PhD.
Návrh napäťového regulátora s nízkym úbytkom napätia v technológii CMOS
May 2009
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Martin Habaj
Návrh A/D prevodníka s využitím sigma-delta modulácie
May 2008
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Hornáček
Návrh regulačnej slučky, resetovacieho obvodu a prúdovej poistky pre napäťový regulátor
May 2008
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Hrčka
Operational amplifier design for recent automotive applications
May 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tibor Incédi
Návrh asynchrónnych číslicových obvodov v NULL Convention Logike (NCL)
May 2009
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tibor Incédi
Návrh asynchrónnych integrovaných obvodov
May 2007
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Klimkovič
Návrh digitaálneho systému merania teploty použitím technológie FPGA
May 2007
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Hardware Architectures of Real-Time Kernels
June 2018
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jan Koren
Serverová aplikácia pre zber a spracovanie dát z bezdrôtového systému
May 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Kováčik
Implementácia algoritmov na spracovanie signálov do odlišných platforiem
August 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Martin Kováč, PhD.
Energy-autonomous implantable electronic devices
June 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Libor Majer, PhD.
Príspevok k návrhu a implementácii RF integrovaných obvodov v CMOS technológií
September 2010
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Mihálov
Návrh obvodu napäťovej referencie v CMOS technológii
May 2007
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Mihálov
Vybrané problémy návrhu systémov na sprcovanie signálov na čipe
September 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Gabriel Nagy, PhD.
Rozvoj metód návrhu nízkopríkonových IO a získavania energie priamo na čipe
August 2015Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Nagy, PhD.
Completion detection for low-power asynchronous systems in deep sub-micron technologies
October 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Peleška
Návrh napäťovej referencie, oscilátora a tepelnej poistky pre napäťový regulátor s resetovacím obvodom
May 2008
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Piták
Návrh vstupnej časti mikrofónového predzosilňovača
May 2009
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Piták
Výkonový audio zosilňovač pre batériou napájané prenosné zariadenia
May 2011
Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Miroslav Potočný
Vybrané problémy integrácie antén a RF prvkov v systémoch na čipe
May 2019
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Matej Rakús
Rozvoj techník návrhu nízkonapäťových integrovaných systémov
May 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Ruman
Generátor testov pre prúdové testovanie
May 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
Development of techniques for speech signal separation
June 2018
Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
Spracovanie zvuku vo frekvenčnej oblasti ľudskej reči
September 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Slávik
Data acquisition system for smart grids
May 2018Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Slávik
Internent of Things: Communication between sensor/actuator and embedded CPU
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rastislav Straka
Measurement system for dynamic measurements of voltage regulators
May 2019
Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Šovčík
Rozvoj digitálnych metód kalibrácie/trimovania analógových IO v nanometrových technológiách
May 2019Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Švrček
Modelovanie samoorganizujúcich sa neurónových sietí a ich využitie na klasifikáciu dát
December 2007
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viktor Tóth
Maximum power pint tracking methods and their use in on-chip energy harvesters
May 2018
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Trávniček
Mobilná aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát v systémoch inteligentnej domácnosti
May 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Vallo
Návrh kombinačných obvodov v špeciálnych logikách realizovateľných v CMOS
May 2012
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Vallo
Návrh logických obvodov v GDI logike pre technológiu CMOS
May 2014Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Ing. Ľubomír Vančo, PhD.
Návrh operačného zosilňovača v CMOS technológii
May 2009Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Michal Vandžala
Efektívna a automatizovaná tvorba podporných nástrojov návrhu IO
February 2014
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress