Oct 23, 2020   8:28 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     Lesson
     
Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Creating the 3D Model of the Human Face for Speech Synthesis
Written by (author): Ing. Miroslav Beničák
Department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:
Ing. Marek Vančo, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vytvorenie 3D modelu tváre pre syntézu reči
Summary:
Cieľom tejto práce bolo naštudovať problematiku digitálnej podoby ľudskej hlavy -- primárne jej tvárovej časti v rámci priestoru všetkých troch dimenzií. Podrobne som analyzoval možnosti fotogrametrie, čo je metóda slúžiaca na vytvorenie 3D modelu z fotografií, a celú problematiku som v tejto práci podrobne spracoval. V praktickej časti som sa zaoberal digitalizáciou ľudských tvárí viacerými optickými metódami s použitím profesionálnych zariadení a následne preveril možnosti využitia lacného hardvéru v podobe zariadenia Microsoft Kinect oboch generácií ako nástroja na snímanie 3D modelu ľudskej tváre. Nasnímané výsledky som podrobne testoval v porovaní s 3D modelom, ktoré som vytvoril pomocou profesionálnych 3D skenerov, a v závere práce som vyhodnotil možnosti využitia týchto 3D modelov pre identifikáciu osôb. V práci som splnil všetky body zadania.
Key words:
3D model, Kinect, fotogrametria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited