Oct 28, 2020   8:55 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts     Lesson
     
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Voice control of smart room
Written by (author): Bc. Gabriel Nagy
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inteligentná miestnosť
Summary:
V bakalárskej práci vysvetľujem, ako samotná reč vyzerá a čo ju ovplyvňuje. Zmieňujem tu najčastejšie používané metódy, ktorými si rečové signály môžeme pripraviť pre rozpoznávanie. Na názorných príkladoch ukazujem, na akých princípoch dnešné rozpoznávače reči pracujú, aké majú výhody a nevýhody. Po zvolení vhodného algoritmu pre program, ktorý bude pomocou rozhrania ovládať jednotlivé prvky inteligentnej miestnosti, ju implementujem pomocou jazyka C#. Obsahom je aj navrhnutie vhodného rozhrania, aby jednotlivé moduly v inteligentnej miestnosti vedeli komunikovať medzi sebou tak, aby sa miestnosť dala plne ovládať a softvér zostal dynamický. Do systému budú zapracované aj ďalšie prvky ktoré sa v tejto práci neriešia. Bakalárska práca taktiež nerieši samotné ovládanie prvkov.
Key words:
MFCC, LPC, Hlas, DTW, MMI

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited