Oct 23, 2020   7:52 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
Director - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts
     
Lesson
     
Projects     Publications
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
GESTURE RECOGNITION
Written by (author): Ing. Jakub Rajniak
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rozpoznávanie gest
Summary:
Bakalárska práca sa venuje problematike tvorbe užitočných gest pre počítačové spracovanie a ich teoretické implementovanie v inteligentných miestnostiach. Na získanie dát pre spracovanie sa použil senzor Kinect druhej verzie s jeho softvérovou podporou SDK 2. Gestá sú vytvorené metódou strojového učenia pomocou nástroja Visual Gesture Builder a pripájajú sa do programu cez databázový súbor. Cieľ bakalárskej práce je rozpoznávanie definovateľných gest pomocou naprogramovanej aplikácie, ktorá spracováva dáta zo senzoru Kinect, aby používateľ mohol zapínať, vypínať a nastavovať veľkosť toku výstupnej veličiny. Aplikácia je doplnkovým prvkom vhodným do inteligentných miestnosti ovládaných pomocou gest, hlasom a iných vymoženosti , ktoré majú užívateľovi zjednodušiť život a zvýšiť komfort.
Key words:
Kinect, rozpoznávanie gest, ovládanie gestami

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited