Oct 23, 2020   8:04 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
"User Experience": System design for monitoring user behavior
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Alexandra Posoldová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
"User Experience": Návrh systému pre monitorovanie správania používateľa
Summary:
Táto záverečná diplomová práca sa zaoberá problematikou "User Experience": Návrhom systému pre monitorovanie správania používateľa. Na začiatku práce je definovaný User Experience ako užívateľský zážitok, nasledujú teórie User Experience, kde nechýba reťazec podmienok, ktoré musia byť naplnené súčasne. Nasleduje kapitola, v ktorej je opisovaný užívateľ a dôležitosť správania sa systému voči užívateľovi, istota systému pri ponúkaní nových možností a konečný cieľ celkovej bezproblémovej interakcie medzi užívateľom a zariadením. Ďalej sú v práci vymenované a opísané metódy User Experience a ich využitie, ako aj grafické znázornenie 20 najpopulárnejších metód, s ich kategorizáciou a popisom. Ďalšia kapitola je venovaná multimodálnemu rozhraniu, jeho charakteristikám, kognitívnym základom, teoretickým princípom. Hlavná časť práce poukazuje na User Experience ako chýbajúci článok v multimodálnom rozhraní, teda vlastný návrh na riešenie, opisy metód a funkcionalít, ktoré by mohli byť použité ako User Experience. V rámci návrhu sú funkcionality rozdelené na časť pre identifikáciu užívateľa a druhú časť pre navigáciu počas sledovania TV programov na základe emócií. Prácu dopĺňa dotazník, ktorý tvorí významnú časť práce z hľadiska štatistiky údajov z pohľadu nezainteresovaných respondentov. V prílohe sa nachádza grafické štatistické znázornenie, teda odpovede opýtaných respondentov v podobe rôznych grafov.
Key words:
multimodálne rozhranie, reč, gestá, identifikácia, navigácia, zvuk, user experience

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited