Oct 23, 2020   8:13 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     Lesson
     
Projects     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Integration of multimodal interface in a smart home
Written by (author):
Ing. Norbert Gyurian
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:
Ing. Marek Vančo, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Integrácia multimodálneho rozhrania v inteligentnej domácnosti
Summary:
Cieľom diplomovej práce je naštudovať možnosti riadenia inteligentnej domácnosti pomocou multimodálneho rozhrania. Ďalším cieľom je vytvoriť vhodný multimodálny integrovaný systém v jazyku C#, ktorý spája dohromady pluginy rôznych špecializácií, ako napr.: ovládanie smart zariadení, interface na ovládanie pomocou smartfónu atď. Tretím cieľom je zabudovať spôsob riadenia pomocou biometrických údajov do multimodálneho rozhrania. Vyhodnotenie implementovaného systému a následné otestovanie funkčnosti riešenia predstavuje posledný cieľ. Téma je aktuálna, pretože nastal rozmach inteligentných zariadení, ktoré sú základnými komponentami inteligentnej domácnosti. Dajú sa pripojiť k sieti a sú schopné komunikovať navzájom medzi sebou. Problém však nastáva pri integrácii rozličných inteligentných komponentov. Je nevyhnutné vytvoriť jedno spoločné multimodálne rozhranie, ktoré má za úlohu spravovať pluginy, poskytovať im prístup k spoločným prostriedkom a výstup do spoločného grafického používateľského rozhrania.
Key words:inteligentná, domácnosť, kinect, multimodálny, gestá, plugin

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited