Oct 23, 2020   7:55 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Modern Technology in On-line Education
Written by (author):
Department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie moderných technológií v on-line vzdelávaní
Summary:Potreba informačno-komunikačných technológií je v dnešnej dobe nevyhnutná v mnohých oblastiach. Jednou z týchto oblastí je aj vzdelávanie, kde hlavným cieľom je predovšetkým motivovať žiaka k lepším študijným výsledkom. Toto je možné dosiahnuť práve cez zavedenie moderných technológií do vyučovacieho procesu - dôležité je teda zavedenie pojmov ako virtuálna a rozšírená realita, gamifikácia, model s dôrazom na študenta, vzdialené a virtuálne laboratóriá, meranie zážitku študenta, odporúčací systém, ktoré sú v tejto práci podrobnejšie rozobraté. Všetky tieto formy vzdelávania pomáhajú študentom k jednoduchšiemu zvládnutiu a pochopeniu daného učiva, pretože ich dokážu správne motivovať, ako dokazujú viaceré štúdie. V tejto práci budeme opisovať vytvorenie aplikácie virtuálnej reality, ktorá je zameraná pre žiakov/študentov, ktorí chcú nadobudnúť vedomosti z geografickej oblasti Slovenska. Táto aplikácia je teda náučného charakteru a obsahuje prvky gamifikácie - levelovateľnosť, odznaky, čím sme sa snažili dosiahnuť vzdelávanie a zábavu zároveň.
Key words:on-line vzdelávanie, Unity, virtuálna realita, gamifikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited