Oct 28, 2020   9:51 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
 

Contacts
     
Lesson
     
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Video-conference system based on 3D omnidirectional camera
Written by (author): Ing. Roman Ďuriga
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:
Ing. Ivan Minárik
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Podpora video-konferencie pomocou 3-D multismerovej kamery
Summary:Táto bakalárska práca sa zoberá 3D všesmerovými kamerami a 3D vnemom. Cieľom práce je analyzovať súčasné všesmerové kamery a navrhnúť technické riešenie pre rozmiestnenie kamier podporujúcich 3D vnem na základe navrhnutých modelov. Z reálneho modelu sa získajú zábery, ktoré budú použité do mobilnej aplikácie. Na implementáciu aplikácie je využité prostredie herného enginu Unreal. Výstupom práce je aplikácia zobrazujúca výstupné obrazy z daného reálneho modelu.
Key words:
mobilná aplikácia, 3D všesmerové kamery, 3D vnem

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited