Oct 23, 2020   7:48 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
 

Contacts     Lesson     
     
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Smart room control
Written by (author): Bc. Pavol Vlček
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:
Ing. Lukáš Doubravský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ovládanie inteligentnej miestnosti
Summary:V bakalárskej práci sa zaoberáme súčasnými riešeniami inteligentných domácností, ktoré fungujú na myšlienke Internetu vecí. Zameriavame sa najmä na hlasové ovládanie ako spôsob prirodzenej komunikácie s počítačom, ovládajúcim senzory a jednoduché zariadenia. Táto funkcionalita je momentálne dostupná len pre najrozšírenejšie svetové jazyky. Našim cieľom je umožniť ovládanie inteligentnej domácnosti aj v slovenčine. Analyzujeme možnosti, ako rozpoznať a spracovať hovorenú reč na text v jazyku, ktorým hovorí z globálneho hľadiska malý počet ľudí. Zaoberáme sa vývojom rozpoznávania a syntézou reči na Slovensku, ako aj lematizáciou pre zvýšenie úspešnosti rozpoznania. Navrhujeme systém pre hlasové ovládanie zariadení alebo inak jednoduchého hlasového asistenta, ktorý integruje ovládanie komponentov z viacerých ovládačov a rozhraní do jednotného systému vrátane spätnej väzby. Hlasový asistent sa iniciuje vyslovením vopred určeného kľúčového slova. Po vyslovení príkazu a prepise hovorenej slovenčiny na text, mapujeme jednotlivé slová na akcie. Spätná väzba je realizovaná prevodom slovenského textu na reč, vydaním zvukového tónu, alebo vizuálnym vykonaním akcie.
Key words:
hlasový asistent, slovenčina, inteligentná domácnosť, hlasové ovládanie, prevod reči na text, prevod textu na reč

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited