Oct 23, 2020   6:45 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Director - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
 

Contacts     Lesson
     
Projects
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Gesture recognition for multimedia device control
Written by (author):
Ing. Marek Vančo, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rozpoznávanie gest pre ovládanie multimediálnych zariadení
Summary:
Práca sa zaoberá problematikou návrhu algoritmov pre rozpoznávanie statických a dynamických gest ruky. Hlavným cieľom je navrhnúť rozpoznávanie gest ruky pomocou snímania infračerveným senzorom. Samotný návrh spočíva vo vytvorení algoritmov rozpoznávania gest ruky tak, aby mohli byť aplikované v rámci multimodálneho rozhrania a multimediálnej TV. Na základe analýzy bola vytvorená metodika pre rozpoznávanie gest ruky a navrhnuté algoritmy, ktoré umožnili rozpoznávanie gest pre multimediálnu TV, ako je pohyb v menu, prepínanie kanálov, či zamykanie / odmykanie personalizovaného obsahu. Pri návrhu bola zohľadnená jednoduchosť implementácie a nízke hardvérové požiadavky. Pre rozpoznávanie statických gest ruky navrhnutý a overený postup detekcie spojených prstov. Taktiež bol navrhnutý systém intuitívnych gest. Navrhnuté algoritmy boli otestované a vyhodnotená ich úspešnosť. Z výsledkov vyhodnotenia bola vytvorená metodika pre používanie navrhnutých algoritmov v spojení s multimediálnou TV a pre jednotlivé navrhnuté princípy bolo definované ich použitie s ohľadom na funkčnosť.
Key words:
multimodálne rozhranie, Kinect, rozpoznávanie gest

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited