Oct 23, 2020   8:24 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts                    Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Software Support for Camera System for 3D Video Transmission
Written by (author):
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Softvérové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Summary:
Transformácia a vizualizácia reálneho sveta do počítačového prostredia je najväčšou výzvou v oblasti počítačového videnia. Jednou z najväčších výziev je zachovanie 3D vnemu. Dnešné kamery nedokážu takýto vnem zachytiť. V tejto práci sa zaoberáme možnosťou vytvorenia panoramatického obrazu zoskupením 2D obrazov a následné prezentovanie výsledného obrazu pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu, kde 3D vnem bude zachovaný. Pre dosiahnutie požadovaného výsledku sme využili proces spájania obrazu, ktorý obsahuje rôzne časti zložené z rôznych algoritmov. Počas analýzy sme postupne objavovali možnosti, algoritmy a metódy spracovania obrazu. Následne sme podľa získaných poznatkov navrhli konkrétne riešenie. Po navrhnutí riešenia sme implementovali jednotlivé kroky spájania obrazu ktoré boli rozšírené o ďalšie metódy, ako sú výber kamier na základe pohľadu alebo uloženie dát pre ďalšie spracovanie. V závere sme testovali a porovnávali dosiahnuté výsledky, pričom môžeme zhodnotiť, že sa nám podarilo vytvoriť separátne panoramatické snímky pre pravé a ľavé oko, čím sme získali pocit 3D vnemu ich prezeraním.
Key words:
obraz, kamery, 3D, ohyb obrazu , spojenie obrazu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited