Oct 23, 2020   7:10 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Director - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

     
Lesson     Projects
     
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Technical Design of Camera System for 3D Video Transmission
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Technické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Summary:
KEBLÚŠEK, Daniel: Technické riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií. Vedúci práce: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Bratislava: FEI STU, 2020. 39 s. Bakalárska práca sa zaoberá technickým riešením kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos. Nakoľko na ústave je doposiaľ dostupný len prototyp modelu kamerového systému, pri ktorom sa zatiaľ využívali len dve kamery, preto sa práca zaoberá simuláciou 3D virtuálneho priestoru za použitia dvoch kamier v programovacom prostredí Unity. Pomocou takého riešenia docielime lepšie pochopenia správania sa budúceho kamerového systému, ako aj lepšie nastavenie technického riešenia v kamerovom systéme.
Key words:3D, kamerový systém, virtuálny priesto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited