Oct 23, 2020   8:27 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

          Projects     Publications     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Adaptation of Multimedia Content Delivery in 5G Networks
Written by (author): Mgr. Adam Polakovič, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu v prostredí 5G sietí
Summary:
V súčasnosti je potrebné znižovať prenášaný objem dát a tiež zvyšovať kvalitu prenášaných multimédií. Hlavným cieľom tejto práce bola adaptácia doručovania videa ku koncovému používateľovi tak, aby sa maximalizovala pozorovaná kvalita multimédií pre používateľa a pritom sa znížila bitová rýchlosť prenosu. Tento cieľ je dôležitý najmä v prípade všesmerového videa, kde je väčšina prenášaného bitového toku nevyužitá, pretože nie je v pohľade používateľa. V úvode tejto práce je zhrnutý súčasný stav adaptácie doručovania multimediálneho obsahu, následne sú popísané navrhnuté metódy riešenia cieľov práce a nakoniec sú uvedené výsledky riešenia tejto práce. V tejto práci sme navrhli a otestovali metódu pre kompresiu videa, ktorá využíva informácie o význačnosti regiónov v obraze a tiež systém pre adaptívne doručovanie videa s využitím MPEG DASH založený na detekcii pohľadu používateľa. Taktiež sme navrhli metódu pre hľadanie optimálnych parametrov adaptácie pre individuálne doručovanie videa. Nakoniec sme navrhli systém pre adaptáciu doručovania všesmerového videa, ktorý využíva časové rozdelenie videa na segmenty s následným priestorovým rozdelením videa na dlaždice, ktoré sú rozdelené do vrstiev škálovateľného videa. Vo výsledkoch tejto práce sú popísané parametre adaptácie navrhnutého systému, akými sú napríklad šetrenie šírky pásma siete a odozva adaptácie na pohľad používateľa. Tieto parametre boli experimentálne získané na referenčnej implementácii navrhnutého systému.
Key words:adaptácia doručovania videa, význačné regióny, rozdelenie videa na dlaždice, škálovateľné kódovanie videa, všesmerové video

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited