Oct 23, 2020   7:36 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Measuring performance impact of speech processing algorithm on system resources
Written by (author):
Ing. Ján Vrabec, PhD.
Department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:doc. Ing. Jan Zodl, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Meranie zataženosti systemovych prostriedkov algoritmami na rozpoznavania reči
Summary:Cieľom tejto práce je analyzovať zaťaženosť systémových prostriedkov algoritmami na rozpoznávanie reči. Každý algoritmus má svoje jedinečné hardvérové nároky, ak sú primalé alebo nedostatočné, spomaľuje sa vykonávaná operácia alebo vzniká oneskorenie. Opačný problém nastáva, ak je hardvér nadhodnotený, výkon je síce postačujúci, ale sú zbytočne vynaložené finančné prostriedky a pri prenosných aplikáciách sa musí počítať s menšou výdržou batérie. Z tohto dôvodu je kritické dokázať exaktne zmerať potrebný výkon pre správny beh algoritmov a vykonať potrebné optimalizácie v prvých fázach jeho vývoja. Pre správne meranie je dôležité dodržať presné postupnosti a minimalizovať ovplyvnenie merania externými faktormi. Analýza spotreby systémových zdrojov algoritmami na spracovanie reči a obrazu je celkom nová téma. Prvá časť práce sa venuje problematike merania spotreby systémových zdrojov a rozoberá súčasné smery riešenia. V ďalšej časti je navrhnutá metodika na meranie záťaže algoritmami a aplikáciami pre multi-modálne rozhranie a súčasne je navrhnutá metodológia na elimináciu rušení pri meraní. Následne je navrhnutá a implementovaná vyhodnocovacia metóda, ktorá vypočíta a zobrazí zaťaženie daným algoritmom. Na záver je meraním vzorových algoritmov dokázané, že metodológia aj algoritmus boli správne navrhnuté a implementované.
Key words:
Meranie spotrebovaného výkonu, Systémová záťaž, Multi-modálne rozhranie, Rozpoznávanie reči, Eliminácia rušenia merania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited