Oct 23, 2020   8:26 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
 

Contacts     Lesson     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Making speech database for diphone speech synthesizer
Written by (author):
Department:
Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ján Kőrösi
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Tvorba rečovej databázy pre difónový rečový syntetizátor
Summary:
Táto bakalárska práca sa zaoberá kompletizáciou a vytvorením nového formátu databázy pre difónový syntetizátor vytváraný na Katedre telekomunikácií. Cieľom je upraviť a dokončiť databázu nahrávok pre mužský hlas. V úvode si objasníme pojem syntetizátor reči, prejdeme stručnou históriou a spomenieme hlavné míľniky vo vývoji syntézy reči. Ďalej spomenieme druhy syntetizátorov, ktoré sa v dnešnej dobe využívajú a zameriame sa na druh syntézy, ktorý sa využíva aj v našom syntetizátore reči. Prejdeme na tvorbu databázy a uvedieme, akým spôsobom je možné databázu analyzovať. Nakoniec uvedieme postup, akým sme tvorili nový formát databázy a a jej výsledné spracovanie pre celý projekt syntetizátora reči. V závere zhrnieme použité riešenia a rozoberieme možné metódy, ktorými bude v budúcnosti možné syntetizátor reči vylepšiť.
Key words:
XML, databáza, prozodické vlastnosti

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited