Oct 23, 2020   8:03 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Speech synthesis according to a prescribed pattern or synthetic parrot
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:Ing. Martin Turi Nagy, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Syntéza reči podľa predpísanej predlohy alebo syntetický papagáj
Summary:
Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami modifikácie základných rečových parametrov syntetizovanej reči pomocou sínusidálnych modelov. Skladá sa zo štyroch častí. Prvá časť je venovaná základným poznatkom o syntéze reči, popísané sú rôzne prístupy pri tvorbe rečových signálov a spôsoby hodnotenia kvality syntézy. Druhá časť je venovaná teórii modifikácie prozódie syntetizovanej reči, predovšetkým sínusoidálnym modelom HNM (Harmonic plus Noise Model). V tretej časti je popísaný postup analýzy zvukových nahrávok hudobných nástrojov a ľudského spevu, ktorá od jednoduchších výsledkov ku komplexnejších viedla k návrhu riešenia celkového zadania. V štvrtej časti je toto riešenie popísané a vysvetlené. V závere je zhodnotený celkový výsledok tejto práce, poznatky získané analýzami, výhody a nevýhody tohto riešenia a možnosti ďalších postupov.
Key words:
prozódia, sínusoidálne modely, syntéza reči, HNM modely

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited