Oct 23, 2020   8:04 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     
     
     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Detection of the characteristic facial features
Written by (author): Ing. Lukáš Hricko
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:
Ing. Andrej Páleník, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Detekcia charakteristických čŕt ľudskej tváre
Summary:
Práca sa zaoberá otázkou detekcie základných bodov tváre. V úvodnej časti sa zaoberáme vymenovaním a stručným popisom rôznych metód na detekciu ľudskej tváre. V druhej časti sú popísané možnosti detekovania bodov z fotografie. Opisujeme projekt, ktorý bol navrhnutý na katedre telekomunikácii STU v Bratislave. Popisujeme, ako sa detekujú jednotlivé základné body tváre, ktoré by mali postačovať na vytvorenie reálneho modelu hlavy. V poslednej časti práce sme načrtoli, ako som sa ja podieľal na práci a návrhu nového systému. V závere uvedieme, v akom stave sa tento projekt práve nachádza a načrtneme, ako by mal vyzerať ďalší postup pri riešení tohto projektu.
Key words:
Tvár, Detekcia, Metódy detekcie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited