Oct 23, 2020   8:24 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

     
     
          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Analysis of Prosody Features in Slovak
Written by (author): Ing. Anna Tóthová, PhD.
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Renata Rybárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza prozodických vlastností slovenskej reči
Summary:
Práca sa zaoberá zmenou prozódie vstupného textu v rámci rečového TTS (text-to-speech) syntetizátora, na ktorého vstup prichádza text a výstupom je syntetizovaná hovorená reč. Zmena prozódie závisí od určenia konkrétneho typu vety. Z hľadiska prozódie sa vety líšia svojimi melodickými kontúrami. Súčasťou práce je analýza prozódie viet v slovenskom jazyku. Sú analyzované viaceré typy, ktoré sa odlišujú nielen z hľadiska tvaru ale aj z hľadiska časových priebehov melodických kontúr. Modul na úpravu prozódie je súčasťou paralelne zapojených blokov, napr. blok transkripcie skratiek, blok morfologickej analýzy atď. Výsledkom práce je program v jazyku C# s implementovaným skriptom v programe PRAAT. Je schopný správne meniť melodickú kontúru reči podľa prozodického typu vety.
Key words:
fundamentálna frekvencia, PSOLA, syntéza reči

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited