Oct 23, 2020   8:12 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     
     
     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Use Voice Speech Recognition in callcentrum
Written by (author):
Department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie rozpoznávania reči v kontaktnom centre
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo oboznámiť sa s Teóriou spracovania rečového signálu a základne ju charakterizovať. Taktiež podať stručný opis princípov rozpoznávania pomocou HMM, s aplikovaním Viterbiho algoritmu. Ďalším cieľom je teoretický rozbor tvorenia aplikácie VXML, s rozpoznávaním reči pre kontaktné centrum, ako náhrada za klasickú aplikáciu IVR s DTMF voľbou. So zameraním sa na využiteľnosť a efektivitu aplikácie pre zákazníka a užívateľa. Tretím cieľom bakalárskej práce bolo porovnanie IVR-DTMF a IVR-ASR z pohľadu užívateľa a nasadenia do praxe. V praxi porovnať a vytvoriť VXML aplikáciu a teda IVR strom s rozpoznávaním reči. Výsledkom je samotné nasadenie aplikácie, až po úspešnú prevádzku na reálnom telefónnom čísle.
Key words:
HMM, ASR, VUI, IVR, Spracovanie signálov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited