Oct 23, 2020   8:27 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Identification number: 1945
University e-mail: gregor.rozinaj [at] stuba.sk
 
Director - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
 

Contacts          Projects     Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Control of the multimedia player using gestures
Written by (author):
Department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ovládanie multimediálneho prehrávača pomocou gest
Summary:V práci popisujem ovládanie mediálneho prehrávača pomocou gest. V teoretickej časti som sa zameral na základnú charakteristiku gest a zariadenia Kinect. Popisujem tu tiež metódu pre rozpoznávanie počtu prstov na ruke a metódu pre gesto "Swipe", ktoré pri realizácií mojej práci využívam. V empirickej časti sa zameriavam na ovládanie programu mediálneho prehrávača pomocou gest. Uvádzam tu postup vytvorenia vlastného mediálneho prehrávača a implementáciu jednotlivých typov gest pre jeho činnosť. Cieľom práce je dopracovať sa k ovládaniu daného mediálneho prehrávača pomocou gest prostredníctvom zariadenia Kinect.
Key words:Gesto, Kinect, Mediálny prehrávač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited