Oct 23, 2020   6:51 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts     Lesson     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Gesture recognition
Written by (author): Ing. Rastislav Bavolár
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent:
Ing. Ivan Minárik
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rozpoznávanie gest
Summary:
Bakalárska práca sa venuje problematike rozpoznávania gest. V konkrétnom prípade sa zaoberá interaktívnym televíznym menu. Cieľom je zhotovenie aplikácie interaktívneho menu, ktorá sa bude ľahko ovládať. Práca pozostáva z teoretickej časti, v ktorej sú popísané spôsoby ovládania televízora pomocou gest a tiež analýza zariadenia Kinect, ktoré je používané na rozpoznanie gest. V praktickej časti je popísaný návrh riešenia problematiky, popis funkcionality výslednej aplikácie a popis štruktúry aplikácie. Výsledná aplikácia je základom väčšieho projektu interaktívneho televízneho menu, ktoré bude použité v inteligentnej miestnosti.
Key words:
rozpoznávanie gest, Kinect, interaktívne televízne menu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited