9. 7. 2020  0:31 Lujza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     Výučba     Projekty
     
     Orgány     Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
GarantDruh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač
VEGA
garant
01.01.200931.12.2011
2 Analýza a spracovanie nízkoúrovňových EKG signálov s využitím diagnostiky v praxi
VTP
garant
01.05.2004
01.01.2006
3
 Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM)
DAAD
garant
01.01.2010
31.12.2011
4 BEZ NÁZVUG. Rozinaj
CEEPUS
garant
01.09.2004
31.08.2005
5
 IMUROSA-Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií
VEGA
garant
01.01.201331.12.2015
6
-- Iný medzinárodný --garant07.05.2001
31.12.2003
7
 INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby
G. Rozinaj
VEGA
garant
01.01.2016
31.12.2018
8
Štátny program
garant
01.07.2003
31.12.2006
9 IQ Kiosk - Inteligentný terminál
VTP
garant01.01.2007
31.12.2009
10 Meranie a diagnostika nízkoúrovňových signálov EKG neinvazívnou metódou.
VTP
garant
01.01.200631.12.2008
11 MINCA -- Študijný program "Multimediálne informačné technológie" v anglickom jazykuG. Rozinaj
KEGA
garant
01.01.2013
31.12.2015
12 Nelineárne spracovanie multimediálnych a biomedicínskych signálov v telekomunikáciáchG. Rozinaj
VEGA
garant
01.01.200631.12.2008
13
 Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
garant
01.03.2016
28.02.2019
14
 Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks)
APVV - Všeobecná výzva
garant
01.10.201330.09.2016
15 Prozódia a modifikácia reči.G. RozinajAPVVgarant01.03.200728.02.2010
16G. Rozinaj
VEGA
garant
01.01.2003
31.12.2005
17
 Virtuálna realita multimediálnej syntézy reči
VTP
garant
01.06.2003
31.08.2006

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne