Oct 24, 2019   6:11 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Identification number: 1946
University e-mail: rastislav.roka [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Muhammed Ali Cetin
Future developments of passive optical networks
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Backa
Effective Utilization of Wavelengths in DWDM Networks
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bakič
Prepojenie modemov technológií xDSL a PLC
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bako
Meranie prenosových parametrov optických konektorov na jednomódových vláknach
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bako
Príprava a realizácia praktických cvičení na meracej sústave TIMS
May 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ida Bakšová
Designing and simulating a network architecture for a medium-sized company
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Baláž
Návrh sieťového komponentu ROADM v optickej transportnej sieti
May 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Balko
Analýza EM radiácie vyžarovanej technológiami VDSL a PLC
May 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Balko
Dynamické prideľovanie pásma WDM
May 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mojmír Balko
Možnosti využitia hybridných optických transportných technológií
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mojmír Balko
Možnosti využitia transportných technológií v optických sieťach
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Balog
Návrh riešenia chrbticovej siete národného operátora
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Balog
Synchronization Transmission in the Environment of Modern Telecommunication Networks
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Igor Barták
Dynamické prideľovanie pásma WDM v pasívnych optických sieťach
May 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamil Bartovič
Modulačné techniky v optickom prenosovom médiu
May 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Bartovič
Využitie modulačných techník v optickom prenosovom médiu
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vladimír Baša
Dynamic Bandwidth Allocation in the TDM-PON Network
June 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Bašista
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Bašista
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Baštigál
Návrh riešenia prístupovej siete PON v architektúre FTTx
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Baštigál
Teoreticko - technické aspekty budovania plne optických prístupových sietí
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Bednár
Analýza oneskorenia v mobilných sieťach
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Belaj
Effective Utilization of Wavelengths in DWDM Networks
June 2020Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Belavý
Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Belavý
Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Beljanský
Optické zosilňovače v optickom prenosovom médiu
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Bernát
Návrh metód zabezpečenia multimediálnych sietí
May 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Blažej
Proposal for Solution of the Passive Optical Network in the City Location
May 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Blšák
Využitie ENUM DNS v IMS
May 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Attila Bohák
Možnosti využitia hybridných optických transportných technológií
May 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Bonkalo
New Processing Techniques of Optical Signals in the Optical Transmission Medium
June 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zoltán Bosternák
Analýza efektívnosti využitia prenosovej kapacity optického vlákna v sieťach GPON
August 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Bosternák
Dynamické prideľovanie šírky pásma v pasívnej optickej sieti PON
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Bosternák
Dynamické prideľovanie šírky pásma WDM
May 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Briatka
Návrh konfigurácie a infraštruktúry digitálneho rádiokomunikačného systému TETRA
May 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Bukvaj
Analyzátor prevádzky systémov v sieti LAN
May 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Patrik Čačo
Porovnanie QoS algoritmov v IP sieťach na základe simulácií
May 2007Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Čertík, PhD.
Modulačné techniky v optickom prenosovom médiu
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Čertík, PhD.
Modulačné techniky v optickom prenosovom médiu
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Filip Čertík, PhD.
Pokročilé techniky optického spracovania signálov v optickom prenosovom médiu
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Čupka
Synchronizácia v hybridných optických transportných technológiách
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Čuporák
Dynamické prideľovanie šírky pásma v sieti EPON
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ouail Dallali
The Utilization of xDSL Technologies in the NGN Access Networks
June 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Darák
Analýza vlastností optických vlákien a pasívnych optických prvkov vplyvom tepelného namáhania
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Dobiaš
Návrh sieťového komponentu DCS v transportnej sieti
May 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Dobiš
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií v sieti WDM
May 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Dolinayová
Synchronizácia v hybridných optických transportných technológiách
May 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Dolinayová
Synchronizácia v hybridných optických transportných technológiách
May 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Ďuris
Konfigurácia a krížová kontrola PSI/SI v DVB
May 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Fecko
Vektorový mód dynamického spektrálneho manažmentu pre technológiu VDSL
May 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Fehér
Komunikačné siete na rozvodoch elektrickej energie
May 2009Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Fehér
Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
May 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Filipová
Optical Amplifiers in the Optical Transmission Medium
May 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Frátrik
Modifikácie audio signálov pomocou merania pseudoperiódy
May 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gábor
Multimedia Teaching Program of Optical Transport Hierarchies
May 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslava Gábrišová
Meranie parametrov optických vlákien
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Gábrišová
Návrh a implementácia systému DWDM na optických vláknach
May 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Gála
Komunikačné siete In-Home PLC na rozvodoch elektrickej energie
May 2013Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Gála
Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Garaj
Aplikácie optických komunikácií v prístupovej sieti PON
May 2009Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Libor Gasper
Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických prenosových sietí
August 2017Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libor Gasper
Technológia DWDM v metropolitných sieťach
May 2012Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Gaštan
Možnosti využitia hybridných optických transportných technológií
May 2015Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Gonšorová
Traffic Protection at the Utilization of the Optical Medium in Passive Optical Networks
May 2019Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Grieč
Analýza vrstvového modelu technológie VDSL2
May 2008Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Guzmický
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Hajduk
Dynamické prideľovanie šírky pásma v sieti EPON
May 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Hajduk
Dynamické prideľovanie šírky pásma v sieti EPON
May 2017Displaying the final thesis
69.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lucia Halásová
Analysis for the Utilization of the HPON simulator in the Optical Access Network
May 2020Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Haspra
Proposal for Solution of the Interconnection between Metropolitan Optical Networks
May 2019Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Hlinka
Codes for Peak Power Control in Multi-Carrier Systems
May 2008Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Claudia Homporová
Dynamic Wavelength Allocation in the WDM-PON Network
May 2019Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Csaba Horváth
Negative Environmental Effects Influencing a Transmission Capacity of Optical Systems
May 2019Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Hořák
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2008Displaying the final thesis
75.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrik Hudcovský
Dynamic Wavelength Allocation in the WDM-PON Network
May 2020Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Chlpán
Iteratívna water-filling technika dynamického spektrálneho manažmentu pre technológiu VDSL
May 2007Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Chovanec
Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
May 2016Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Chovanec
Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
May 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Jakubík
Zelené prideľovanie šírky pásma v sieti PON
May 2017Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Janeka
Analýza využitia simulátora HPON v optickej prístupovej sieti
May 2017Displaying the final thesis
81.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michael Jankto
Dynamic Wavelength Allocation in the WDM-PON Network
June 2020Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Javorský
Koncepcia efektívnej komunikácie v bezdrôtovej senzorovej sieti
May 2012Displaying the final thesis
83.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Peter Juhász
Možnosti využitia hybridných optických transportných technológií
May 2010Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Juhász
Možnosti využitia technológie Carrier Ethernet v metropolitných sieťach
May 2013Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Juhász
Možnosti využitia transportných technológií SDH a Carrier Ethernet
May 2011Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Jurkovič
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2009Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Jurkovič
Ochrana prevádzky v optických prenosových sieťach
May 2011Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miron Kačáni
Dynamické prideľovanie šírky pásma v sieti EPON
May 2013Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miron Kačáni
Energeticky efektívne dynamické prideľovanie šírky pásma v sieti EPON
May 2015Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Kahan
Analýza efektívnosti využitia prenosovej kapacity optického vlákna použitím rôznych techník WDM
August 2015Displaying the final thesis
91.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Kajan
Network provisioning automation and orchestration
May 2020Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Kamenický
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
May 2017Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Kamenický
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
May 2015Displaying the final thesis
94.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tamás Kántor
Analýza dynamického prideľovania šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v optických prístupových a transportných sieťach WDM
September 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamás Kántor
Plány tlmenia optických vedení
May 2010Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Keszeli
Modelovanie elementov a protokolov jadra IMS
May 2008Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Klačan
Analysis for the Utilization of the HPON simulator in the Optical Access Network
May 2018Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Klačan
Analýza využitia simulátora HPON v optickej prístupovej sieti
May 2015Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Knotek
Systém pre automatické odstraňovanie efektu červených očí v digitálnej fotografii
May 2008Displaying the final thesis
100.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Róbert Kováčik
Príprava a realizácia praktických cvičení na meracej sústave TIMS
May 2009Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Kovačovič
Porovnanie činnosti technológií SDH a Ethernet v optických komunikačných sieťach
May 2010Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Janko Kubica
Dynamické prideľovanie šírky pásma v sieti EPON
May 2011Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janko Kubica
Možnosti využitia hybridných optických transportných technológií
May 2014Displaying the final thesis
104.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Kubizniak
Analýza efektívnosti využitia prenosovej kapacity optického vlákna použitím rôznych techník WDM
August 2012Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kubizniak
Simulácia prenosu dát v sieti IP s kvalitou služby
May 2009Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Kurbel
Bezpečnosť rádiového rozhrania v sieti UMTS
May 2008Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Kurila
Traffic Protection at the Utilization of the Optical Medium for the Information Transmission
May 2018Displaying the final thesis
108.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adam Kurila
Traffic Protection in Advanced EON Optical Networks
May 2020Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kvasniak
Komunikačné siete na rozvodoch elektrickej energie
May 2012Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kvasniak
Komunikačné siete na rozvodoch elektrickej energie
May 2010Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Lábaj, PhD.
Bezpečnosť v sieťach VoIP
May 2007Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Labuda
Aplikácie optických médií v metropolitnej sieti
May 2008Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamás Lakatos
Architektúry optických, metalických a rádiových technológií v prístupovej sieti
May 2009Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gergely Lancz
Modulačné techniky v optickom prenosovom médiu
May 2011Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Lašček
Aplikácie optických médií v metropolitnej sieti
May 2008Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Lenický
Návrh štruktúrovanej kabeláže v kombinácii s technológiou PLC
May 2011Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Lenický
Prepojenie modemov technológií VDSL a PLC
May 2009Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Leššo
Adaptive streaming for delivery of multimedia services and multiscreen applications
May 2013Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Lipták-Kováč
Širokopásmová prípojka FTTx na architektúre WDM-PON
May 2012Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mačo
Manažment IPTV a jeho zabezpečenie v prostredí NGN
May 2013Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Maduda
Zelené prideľovanie šírky pásma v sieti PON
May 2015Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Magdolen
Aplikácie optických komunikácií v prístupovej sieti PON
May 2013Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Magdolen
Aplikácie optických komunikácií v prístupovej sieti PON
May 2015Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Marček
Ochrana autorských práv vo videoslužbách na báze DVB-IP
May 2007Displaying the final thesis
125.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Branislav Markovič
Traffic Protection at the Utilization of the Optical Medium for the Information Transmission
June 2020Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Martauz
Návrh a realizácia optických prístupových sietí
May 2008Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Masár
Frekvenčné kľúčovanie v optickom prenosovom médiu
May 2014Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Masár
Modulačné techniky v optickom prenosovom médiu
May 2016Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Matoušek
Vplyv evolúcie v metropolitnej sieti na prístupovú architektúru DSL
May 2007Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Matoušek
Vplyv evolúcie v metropolitnej sieti na prístupovú architektúru DSL
May 2009Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Melas
Dátové siete v energetike
May 2008Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Melas
Dátové siete v energetike
May 2010Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Michalský
Inteligentné smerovanie v sieťach orientovaných na obsah a poskytované služby
May 2015Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Miková
Linkový simulátor pre mobilné systémy OFDM
May 2007Displaying the final thesis
135.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Mokráň
Analýza efektívnosti využitia prenosovej kapacity optického vlákna použitím rôznych techník WDM
May 2020Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mokráň
Fázové kľúčovanie PSK pre optické prenosové médium
May 2015Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Mokráň
Modulačné techniky v optickom prenosovom médiu
May 2013Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Moravčík
Príprava a realizácia praktických cvičení na symetrických telekomunikačných vedeniach
May 2008Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Moravčík
Realizácia modelu digitálnej účastníckej prípojky na symetrických telekomunikačných vedeniach
May 2010Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Müllner
Aplikácie optických komunikácií v prístupovej sieti PON
May 2010Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Musilová
Zelené prideľovanie šírky pásma v sieti PON
May 2014Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Novák
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2011Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Novák
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2013Displaying the final thesis
144.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Peter Novák
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2011Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Novotný
Technológie PON a ich manažment v optických sieťach
May 2014Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Obert
Možnosti využitia hybridných optických transportných technológií
May 2013Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Oravec
Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
May 2015Displaying the final thesis
148.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Oravec
Využitie prenosu dát v mobilnom prostredí
May 2011Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Orth
Prechod zo synchrónnych rozhraní na asynchrónne v dátových sieťach energetiky
May 2008Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Pajda
Analýza nových modulačných a kódovacích techník pre technológie xDSL
May 2007Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pajda
Analýza nových modulačných a kódovacích techník pre technológie xDSL
May 2009Displaying the final thesis
152.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miroslav Panghy
Systémy WDM a ich využitie v optických sieťach
May 2014Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Páterek
Dátové siete na rozvodoch elektrickej energie
May 2011Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Paulen
Možnosti využitia techník vyrovnávania signálu v časovej oblasti v prostredí metalických homogénnych vedení
May 2007Displaying the final thesis
155.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Pazdera
Dynamické prideľovanie šírky pásma v sieti EPON
May 2012Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Pazdera
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok a šírky pásma v hybridných pasívnych optických sieťach
May 2014Displaying the final thesis
157.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Pestun
Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
May 2013Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Péter
Analýza využitia hybridnej PON v optickej prístupovej sieti
May 2012Displaying the final thesis
159.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Petráš
Prenos širokopásmových a Triple Play služieb v sieťach IP
May 2008Displaying the final thesis
160.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Petro
Príprava a realizácia praktických cvičení na meracej sústave TIMS
May 2008Displaying the final thesis
161.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominik Počuch
Dynamic Bandwidth Allocation in the GEPON Network
May 2020Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Poročák
Meranie prenosových parametrov optických prvkov
May 2012Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pospíšil
Vplyv evolúcie multimediálnych služieb na architektúru transportnej a prístupovej siete
May 2008Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Pustay
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2013Displaying the final thesis
165.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Pustay
Virtuálne laboratórium pre optické prenosové médium
May 2015Displaying the final thesis
166.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Milan Račko
Štandard IEEE 802.11n
May 2011Displaying the final thesis
167.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dimitar Rilkov
Traffic Protection in Advanced EON Optical Networks
May 2020Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Riman
Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
May 2015Displaying the final thesis
169.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Rosa
Modelovanie prevádzkových charakteristík služby Video on Demand (VoD) v sieťach IP
May 2009Displaying the final thesis
170.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Schneider
Systém pre automatické odstraňovanie efektu červených očí v digitálnej fotografii
May 2008Displaying the final thesis
171.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Sidor
Analýza nových modulačných a kódovacích techník pre technológie PLC
May 2007Displaying the final thesis
172.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Sidor
Analýza nových modulačných a kódovacích techník pre technológie PLC
May 2009Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Sitek
Technológia Carrier Ethernet v metropolitných sieťach
May 2011Displaying the final thesis
174.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Slovák
Spolupráca optických a Ethernet technológií
May 2008Displaying the final thesis
175.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Slovák
Využitie technológie Ethernet v optickej prístupovej sieti
May 2011Displaying the final thesis
176.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Sobkuliak
Štandard IEEE 802.11i
May 2013Displaying the final thesis
177.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Sokirka
Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
May 2011Displaying the final thesis
178.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Stopka
Analýza teoretických a praktických hraníc prenosových rýchlostí technológií VDSL a PLC
May 2010Displaying the final thesis
179.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Stopka
Analýza teoretických a praktických prenosových rýchlostí technológií VDSL a PLC
May 2012Displaying the final thesis
180.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Šajti
Interferencia EM žiarenia technológii v prístupovej sieti
May 2008Displaying the final thesis
181.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Šajti
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2010Displaying the final thesis
182.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Šalík, PhD.
Advanced Techniques of the Optical Signal Processing in the Optical Transmission Medium
May 2018Displaying the final thesis
183.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Šalík, PhD.
Amplitúdové kľúčovanie ASK pre optické prenosové médium
May 2015Displaying the final thesis
184.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Šalík, PhD.
Modulačné techniky v optickom prenosovom médiu
May 2013Displaying the final thesis
185.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Škerda
Kvalita služby pre služby OTT TV a IPTV v heterogénnom telekomunikačnom prostredí
May 2013Displaying the final thesis
186.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Šmahovský
Makroohyby pre rôzne typy jednomódových vlákien
May 2010Displaying the final thesis
187.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Šmahovský
Spolupráca optických a Ethernet technológií
May 2008Displaying the final thesis
188.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Šmárik
Uzavretý systém prenosu TV signálu pre multinárodnostnú štruktúru obyvateľstva na vzorovom sídlisku
May 2016Displaying the final thesis
189.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Šoltés
Synchronization Transmission in the Environment of Modern Telecommunication Networks
May 2020Displaying the final thesis
190.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šötét
Dátové siete v energetike
May 2010Displaying the final thesis
191.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Šötét
Dátové siete v energetike
May 2008Displaying the final thesis
192.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Špirková
Modulačné techniky v optickom prenosovom médiu
May 2014Displaying the final thesis
193.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Špirková
Modulačné techniky v optickom prenosovom médiu
May 2012Displaying the final thesis
194.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Šupala
Security architectures in hybrid multimedia networks
May 2013Displaying the final thesis
195.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Švončinár
Nové techniky spracovania signálov v metalickom prenosovom médiu
May 2016Displaying the final thesis
196.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Švončinár
Optical Amplifiers in the Optical Transmission Medium
May 2018Displaying the final thesis
197.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gorazd Marián Tomáš
Detection and Signal Processing of Optical Signals in the Optical Transmission Medium
May 2018Displaying the final thesis
198.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Tóth
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2012Displaying the final thesis
199.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Tóth
Demonštrátor NG prístupovej siete
May 2008Displaying the final thesis
200.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Tóth
Praktické merania na optických vláknach
May 2010Displaying the final thesis
201.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Christopher Viktor Ulm
Dynamic Bandwidth Allocation in the TDM-PON Network
June 2020Displaying the final thesis
202.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Urbanovič
Traffic Protection in Advanced EON Optical Networks
May 2018Displaying the final thesis
203.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Valentko
Možnosti nasadenia služby IPTV v prístupovej sieti SR
May 2009Displaying the final thesis
204.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Vanya
Detection and Signal Processing of Optical Signals in the Optical Transmission Medium
May 2019Displaying the final thesis
205.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vincek
Multiplexná technika WDM v optických prenosových sieťach
May 2011Displaying the final thesis
206.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Vincek
Ochrana prevádzky pri využití optického média na prenos informácií
May 2009Displaying the final thesis
207.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Vrzba
Analýza oneskorenia v bezdrôtových lokálnych sieťach
May 2008Displaying the final thesis
208.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dávid Zeman
New Signal Processing Techniques in the Metallic Transmission Medium
June 2020Displaying the final thesis
209.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gábor Zsigmond
Dynamic Bandwidth Allocation in the GEPON Network
May 2018Displaying the final thesis
210.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gábor Zsigmond
Zelené prideľovanie šírky pásma v sieti PON
May 2016Displaying the final thesis
211.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Žabka
Personalizácia v sieťach orientovaných na obsah a poskytované služby
May 2015Displaying the final thesis
212.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Žižák
Analýza využitia hybridnej siete PON v prístupovej vrstve konvergovanej siete NGN
May 2009Displaying the final thesis
213.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Žižák
Analýza využitia hybridných PON v prístupových sieťach
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress