Sep 19, 2020   5:50 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     
     
Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Jarmila Bacová
Optimalizácia systému zabezpečenia objektov
October 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Bednarčík
Automatizované zobrazenie jazdných režimov hybridného vozidla
May 2016Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Behúň
Podporný programový systém pre prediktívne riadenie
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Behúň
Toolbox CACSD (Computer Aided Control Systemd Design)
May 2012Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Belko
Riadenie a vizualizácia technologického procesu chladenia v tepelnej elektrárni Vojany -- EVO1
December 2007
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jakub Bendžala
Metódy hybridného prediktívneho riadenia pomocou FPGA štruktúr
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Bendžala
Návrh a realizácia komplexného mechatronického systému pre rozmietanie laserového lúča
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Robert Berith
Automatická syntéza riadiacich a rozhodovacích štruktúr pomocou genetického programovania
May 2010
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Blažko
Počítačová podpora syntézy vnorených systémov
May 2008
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Cebák
Návrh komplexného SW a HW systemu pre zaraďovanie rýchlosti
May 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Cehula
Pokročilé metódy riadenia autonómnych pohybových systémov
May 2017Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ján Cigánek, PhD.
Príspevok k problémom robustného riadenia s využitím stabilných polytopov reflexných vektorov
June 2010
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Csiba
Architektúry riadiacich jednotiek automobilov
May 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Dideková, PhD.
Hybridné inteligentné metódy modelovania a riadenia
November 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Dideková, PhD.
Inteligentné metódy riadenia nelineárnych systémov
May 2008Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Florian Dietze, PhD., M.Sc.
Arbitration Advances and Determinism in a Single Car Communication Bus
September 2016
Displaying the final thesis
17.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Florian Dietze, PhD., M.Sc.
Pokročile systémy riadenia vozidiel
September 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Ďuriška
Inteligentné vnorené systémy na báze fuzzy logiky
May 2011
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Milan Ďuriška
Inteligentné vnorené systémy na báze fuzzy logiky
May 2010Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Ďuriška
SW a HW realizácie algoritmov fuzzy riadenia na báze vnorených mikropočítačov a FPGA obvodov
May 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Branislav Dvorščák
Hybridné prediktívne metódy riadenia
September 2014Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniel Forgáč
Riadenie termických procesov čistenia
May 2007
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Guzmický
Aplikácie vnorených systémov
May 2008Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Guzmický
Robustné MPC pre hybridné systémy
August 2013Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Oto Haffner, PhD.
Príspevok k moderným metódam diagnostiky a rozpoznávania zvarov
May 2016
Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Oto Haffner, PhD.
Príspevok k moderným metódam diagnostiky a rozpoznávania zvarov
May 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Serdar Haj Ali
Návrh SW a HW pre riadenie mobilných robotických systémov
May 2012Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Hinka
Inteligentné supervízorové metódy diagnostiky mechatronických systémov
August 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Hruška
Návrh metód pre optimalizáciu štruktúr UNS
May 2010
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Chvostek, PhD.
Vnorené sieťové riadiace systémy
May 2010
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Kačur
Internet of Things v inteligentných budovách
May 2017Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Kelemen
Prediktívne metódy riadenia SISO a MIMO procesov
May 2008
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Klč
Prediktívne regulátory s IMC štruktúrou
May 2007
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kocúr, PhD.
Aplikácia vnorených systémov pre riadenie laboratórnych fyzikálnych modelov
May 2011
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kocúr, PhD.
HW realizácia PID algoritmov na báze FPGA štruktúr
May 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Michal Kocúr, PhD.
Metódy hybridného prediktívneho riadenia pomocou FPGA štruktúr
May 2016
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Kocúr, PhD.
Moderné metódy a algoritmy automatického riadenia realizované pomocou FPGA štruktúr
June 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ondrej Kolimár
Hybridné inteligentné metódy riadenia mechatronických systémov
May 2018
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ondrej Kolimár
Hybridné inteligentné metódy riadenia mechatronických systémov
May 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Kolimár
Multikriteriálne a multivariantné rozhodovanie v prostredí sociálnych sietí
May 2015Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Koneracký
Prediktívne GPC regulátory
May 2007
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ladislav Körösi, PhD.
PRÍSPEVOK K PROBLÉMOM OPTIMALIZÁCIE ŠTRUKTÚR UMELÝCH NEURÓNOVÝCH SIETÍ
May 2010
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kostoláni, PhD.
HW a SW moduly pre riadenie biomechatronických systémov
May 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jakub Košarník
Internet veci v digitálnych výrobách (Priemysel 4.0)
May 2017Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kováč
Inteligentné metody riadenia procesov v automobilovej mechatronike
May 2017
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kováč
Návrh algoritmov navigácie vozidla s podporou fuzzy logiky v prostredí Matlab-Simulink
May 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Krasňanský, PhD.
Metódy stavového riadenia mechatronických systémov
May 2011Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Erik Kučera, PhD.
Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí vyšších úrovní
May 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Erik Kučera, PhD.
Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí vyšších úrovní
May 2016
Displaying the final thesis
50.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Miroslav Makýš
Inteligentné vnorené systémy
September 2011
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Maruchničová
Inteligentné supervízorové metódy diagnostiky mechatronických systémov
August 2015Displaying the final thesis
52.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Filip Noge, PhD.
Metódy prediktívneho riadenia na čipe
August 2015Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Filip Noge, PhD.
Príspevok k realizácii metód prediktívneho riadenia pomocou FPGA štruktúr
August 2015
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gábor Patassy
Moderné metódy a RT algoritmy riadenia pohonných jednotiek v automobilových systémoch.
May 2011Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Paulen
Vyvoj SW a HW modulov pre automatickú diagnostiku
May 2014
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Paulusová, PhD.
Inteligentné metódy modelovania nelineárnych systémov použítím fuzzy-neuro techník
October 2010Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Petrík
Modelovanie kritických procesov v energetike umelými neurónovými sieťami
May 2011
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Anton Pytel, PhD.
Prediktívne metódy riadenia v prostredí IOT
October 2016
Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Anton Pytel, PhD.
Prediktívne metódy riadenia v prostredí IOT.
October 2016Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Rodák
Fuzzy algoritmy modelovania a riadenia mechatronických systémov
May 2008Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Rybárik
HW a SW moduly pre riadenie biomechatronických systémov
May 2014
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Samardžiová
SW a HW realizácie algoritmov fuzzy riadenia na báze vnorených mikropočítačov
May 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tivadar Solík
Modelovanie a riadenie pohonov pomocou PLC systémov
May 2013
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Nándor Szalai
Metódy a algoritmy zvyšovania výkonu automobilov
May 2016
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Szeliga
Fuzzy-neuro algoritmy modelovania a riadenia procesov v doprave
May 2008Displaying the final thesis
66.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrea Široká
Nové trendy v modelovaní a simulácii mechatronických systémov
October 2013
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Števek, PhD.
Inteligentné vnorené systémy
October 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Števek, PhD.
Toolbox PID
May 2008Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Tarnovský
Všeobecné prediktívne riadenie SISO a MIMO systémov
May 2008Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Tichý
Mechatronické pohonné jednotky a systémy
May 2011
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Tkáč
Telemetrické sledovanie funkcie sluchového nervu cez elektródu implantovanú do vnútorného ucha a spracovanie nameraných údajov
May 2010Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Uradník
Elektronický diferenciál hnacích kolies vozidiel
May 2016
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Richard Valo, PhD.
Modifikácia vybraných metód optimalizácie pre procesy učenia
December 2011
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Veselský
Fuzzy prediktívne metódy riadenia
May 2009
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Veselský
Hybridné fuzzy štruktúry a algoritmy riadenia
May 2007
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Vrábel
Robustné metódy nastavovania parametrov PID regulátorov
May 2007
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Vyskočil
Fuzzy-neuro a genetické prediktívne riadenie
May 2007Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Zvada
MIMO algebraické regulátory
May 2008
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Žáček
Prediktívne riadenie nelineárnych dynamických systémov UNS
May 2010
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Žáček
Riadenie nelineárnych dynamických systémov umelými neurónovými sieťami
May 2007
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress