28. 3. 2020  19:36 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identifikačné číslo: 1954
Univerzitný e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Jarmila Bacová
Optimalizácia systému zabezpečenia objektov
október 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Bednarčík
Automatizované zobrazenie jazdných režimov hybridného vozidla
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Behúň
Podporný programový systém pre prediktívne riadenie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Behúň
Toolbox CACSD (Computer Aided Control Systemd Design)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Belko
Riadenie a vizualizácia technologického procesu chladenia v tepelnej elektrárni Vojany -- EVO1
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jakub Bendžala
Metódy hybridného prediktívneho riadenia pomocou FPGA štruktúr
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Bendžala
Návrh a realizácia komplexného mechatronického systému pre rozmietanie laserového lúča
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Robert Berith
Automatická syntéza riadiacich a rozhodovacích štruktúr pomocou genetického programovania
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Blažko
Počítačová podpora syntézy vnorených systémov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Cebák
Návrh komplexného SW a HW systemu pre zaraďovanie rýchlosti
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Cehula
Pokročilé metódy riadenia autonómnych pohybových systémov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Príspevok k problémom robustného riadenia s využitím stabilných polytopov reflexných vektorov
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Csiba
Architektúry riadiacich jednotiek automobilov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Zuzana Dideková, PhD.
Hybridné inteligentné metódy modelovania a riadenia
november 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Dideková, PhD.
Inteligentné metódy riadenia nelineárnych systémov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Florian Dietze, PhD., M.Sc.
Arbitration Advances and Determinism in a Single Car Communication Bus
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Florian Dietze, PhD., M.Sc.
Pokročile systémy riadenia vozidiel
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Ďuriška
Inteligentné vnorené systémy na báze fuzzy logiky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Milan Ďuriška
Inteligentné vnorené systémy na báze fuzzy logiky
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Ďuriška
SW a HW realizácie algoritmov fuzzy riadenia na báze vnorených mikropočítačov a FPGA obvodov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Branislav Dvorščák
Hybridné prediktívne metódy riadenia
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Forgáč
Riadenie termických procesov čistenia
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Guzmický
Aplikácie vnorených systémov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Guzmický
Robustné MPC pre hybridné systémy
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Oto Haffner, PhD.
Príspevok k moderným metódam diagnostiky a rozpoznávania zvarov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Oto Haffner, PhD.
Príspevok k moderným metódam diagnostiky a rozpoznávania zvarov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Serdar Haj Ali
Návrh SW a HW pre riadenie mobilných robotických systémov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Hinka
Inteligentné supervízorové metódy diagnostiky mechatronických systémov
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Hruška
Návrh metód pre optimalizáciu štruktúr UNS
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Chvostek, PhD.
Vnorené sieťové riadiace systémy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Kačur
Internet of Things v inteligentných budovách
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kelemen
Prediktívne metódy riadenia SISO a MIMO procesov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Klč
Prediktívne regulátory s IMC štruktúrou
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Aplikácia vnorených systémov pre riadenie laboratórnych fyzikálnych modelov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kocúr, PhD.
HW realizácia PID algoritmov na báze FPGA štruktúr
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Metódy hybridného prediktívneho riadenia pomocou FPGA štruktúr
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Moderné metódy a algoritmy automatického riadenia realizované pomocou FPGA štruktúr
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ondrej Kolimár
Hybridné inteligentné metódy riadenia mechatronických systémov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ondrej Kolimár
Hybridné inteligentné metódy riadenia mechatronických systémov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Kolimár
Multikriteriálne a multivariantné rozhodovanie v prostredí sociálnych sietí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Koneracký
Prediktívne GPC regulátory
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
PRÍSPEVOK K PROBLÉMOM OPTIMALIZÁCIE ŠTRUKTÚR UMELÝCH NEURÓNOVÝCH SIETÍ
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kostoláni
HW a SW moduly pre riadenie biomechatronických systémov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Košarník
Internet veci v digitálnych výrobách (Priemysel 4.0)
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kováč
Inteligentné metody riadenia procesov v automobilovej mechatronike
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kováč
Návrh algoritmov navigácie vozidla s podporou fuzzy logiky v prostredí Matlab-Simulink
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Krasňanský, PhD.
Metódy stavového riadenia mechatronických systémov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Erik Kučera, PhD.
Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí vyšších úrovní
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Erik Kučera, PhD.
Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí vyšších úrovní
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Miroslav Makýš
Inteligentné vnorené systémy
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Veronika Maruchničová
Inteligentné supervízorové metódy diagnostiky mechatronických systémov
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Filip Noge, PhD.
Metódy prediktívneho riadenia na čipe
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Filip Noge, PhD.
Príspevok k realizácii metód prediktívneho riadenia pomocou FPGA štruktúr
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gábor Patassy
Moderné metódy a RT algoritmy riadenia pohonných jednotiek v automobilových systémoch.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Paulen
Vyvoj SW a HW modulov pre automatickú diagnostiku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Inteligentné metódy modelovania nelineárnych systémov použítím fuzzy-neuro techník
október 2010Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Petrík
Modelovanie kritických procesov v energetike umelými neurónovými sieťami
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Anton Pytel, PhD.
Prediktívne metódy riadenia v prostredí IOT
október 2016Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Anton Pytel, PhD.
Prediktívne metódy riadenia v prostredí IOT.
október 2016Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Rodák
Fuzzy algoritmy modelovania a riadenia mechatronických systémov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Rybárik
HW a SW moduly pre riadenie biomechatronických systémov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Samardžiová
SW a HW realizácie algoritmov fuzzy riadenia na báze vnorených mikropočítačov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tivadar Solík
Modelovanie a riadenie pohonov pomocou PLC systémov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nándor Szalai
Metódy a algoritmy zvyšovania výkonu automobilov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Szeliga
Fuzzy-neuro algoritmy modelovania a riadenia procesov v doprave
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Andrea Široká
Nové trendy v modelovaní a simulácii mechatronických systémov
október 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Juraj Števek, PhD.
Inteligentné vnorené systémy
október 2011Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Števek, PhD.
Toolbox PID
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Tarnovský
Všeobecné prediktívne riadenie SISO a MIMO systémov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Tichý
Mechatronické pohonné jednotky a systémy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Tkáč
Telemetrické sledovanie funkcie sluchového nervu cez elektródu implantovanú do vnútorného ucha a spracovanie nameraných údajov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Uradník
Elektronický diferenciál hnacích kolies vozidiel
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Richard Valo, PhD.
Modifikácia vybraných metód optimalizácie pre procesy učenia
december 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Veselský
Fuzzy prediktívne metódy riadenia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Veselský
Hybridné fuzzy štruktúry a algoritmy riadenia
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Vrábel
Robustné metódy nastavovania parametrov PID regulátorov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Vyskočil
Fuzzy-neuro a genetické prediktívne riadenie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Zvada
MIMO algebraické regulátory
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Žáček
Prediktívne riadenie nelineárnych dynamických systémov UNS
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Žáček
Riadenie nelineárnych dynamických systémov umelými neurónovými sieťami
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná