Jan 24, 2020   5:23 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:HW and SW modules for management of biomechatronical systems
Written by (author): Ing. Maroš Rybárik
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marek Kukučka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:HW a SW moduly pre riadenie biomechatronických systémov
Summary:Diplomová práca sa zoberá vymedzenou časťou biomechatroniky a to návrhom SW a HW modulov pre zabezpečenie funkcionality hornej poškodenej končatiny tak, aby jej biomechatronická náhrada umožnila náhradu činnosti, t.j. základný priamočiary a rotačný pohyb a schopnosť uchopenia predmetu a jeho premiestnenie do cieľovej polohy. Diplomová práca je zameraná na tvorbu matematického modelu pomocou programu MATLAB-Simmechanics. Impulz pre päť základných pohybov (kľúčový, štipcový, ukazovací, otvorená dlaň a podávací úchop), ktoré boli vytvorené na ukázanie funkčnosti celého systému, je zadávaný pomocou vstupného signálu. Tento vstupný signál je regulovaný s PI regulátorom na nami požadovanú úroveň v programe MATLAB-Simulink. Snahou bolo prispôsobiť pohyb čo najlepšie k pohybu reálnej ruky.
Key words:biomechatronika, MATLAB, protéza ruky, úchop, systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited