Jan 20, 2020   9:15 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Software and hardware implementation of algorithms and fuzzy control based on embedded microprocessors
Written by (author): Ing. Zuzana Samardžiová
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Michal Kocúr, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:SW a HW realizácie algoritmov fuzzy riadenia na báze vnorených mikropočítačov
Summary:Cieľom diplomovej práce je riadenie hladiny vodnej nádrže v hydraulickej sústave v rôznych hardvérových a softvérových prevedeniach. Hlavnou úlohou bolo naprogramovať fuzzy regulátor v jazyku C a experimentálne nájsť najlepší fuzzy model. Na základe súčasnej teórie v oblasti fuzzy logiky a vývojového prostredia CodeWarrior, bola navrhnutá metodika pre riadenie výšky hladiny. Hydraulická sústava je zložitý dynamický systém obsahujúca nelineárne členy, preto samotný návrh riadenia bol komplikovaný. S tým súvisí aj návrh čerpadiel a ďalších snímacích prvkov pre zabezpečenie najvyššej kvality. Výsledkom práce je návrh a naprogramovanie takého regulátora, ktorý zabezpečí vysokú kvalitu riadenia vzhľadom na rôzne šumy a poruchové veličiny.
Key words:fuzzy riadenie, vnorený systém, fuzzy regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited