Jan 23, 2020   10:36 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multiple criteria and multiple variant decision making in social networks environment
Written by (author): Ing. Ondrej Kolimár
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multikriteriálne a multivariantné rozhodovanie v prostredí sociálnych sietí
Summary:Optimalizácia rozhodovacích procesov tvorí v súčasnosti signifikantný problém v mnohých praktických procesoch v priemysle, službách aj verejnom sektore. Multikriteriálne rozhodovanie sa v súčasnosti realizuje expertmi jednotlivo, prípadne komisiami na základe hlasovania. Diplomová práca na metodologickej a algoritmizačnej úrovni rieši návrh informačného systému pre podporu skupinového expertného rozhodovania na základe fuzzy logiky. Hlavným výsledkom práce je interaktívny podporný programový systém umožňujúci návrh optimálneho kompromisného riešenia skupinou rozhodovateľov pri zohľadnení viacerých kritérií a viacerých variant, ktorý pomôže rozšíriť možnosti aplikácie multikriteriálnych rozhodovacích algoritmov aj na problémy, ktoré sa týkajú širšieho spektra ľudí.
Key words:multikriteriálne rozhodovanie, skupinové rozhodovanie, ANP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited