5. 4. 2020  7:04 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identifikačné číslo: 1954
Univerzitný e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Hybridné inteligentné metódy modelovania a riadenia
Autor: Ing. Zuzana Dideková, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Oponent 2:Ing. Ivana Budinská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hybridné inteligentné metódy modelovania a riadenia
Abstrakt:Cieľom dizertačnej práce je návrh hybridných inteligentných metód riadenia nelineárnych dynamických systémov s využitím metód výpočtovej techniky, ktoré sú založené na fuzzy, neuro, neuro-fuzzy a genetických prístupoch a metódach. V dizertačnej práci je uvedený prehľad súčasného stavu využívania metód výpočtovej inteligencie v modelovaní a riadení vo svete. Hlavná časť dizertačnej práce je venovaná návrhu nového prístupu riadenia nelineárnych systémov s viacerými vstupmi, v ktorom je využitý hybridný prístup s použitím fuzzy logiky a genetických algoritmov. Adaptívne hybridné riadenie s prepínaním využíva princíp adaptácie parametrov riadenia pre všetky pracovné body nelineárneho systému. Riadenie systému je realizované fuzzy regulátorom a optimalizácia jeho parametrov pre jednotlivé pracovné body využíva genetický algoritmus. Teoretická časť návrhu je aplikovaná do programového systému realizovaného v programovom prostredí Matlab-Simulink. Pre ozrejmenie metodiky hybridného inteligentného riadenia boli testované rôzne príklady, z nich jeden je detailne analyzovaný v dizertačnej práci. Adaptívne hybridné riadenie s prepínaním je nová inovatívna metóda riadenia, ktorá umožňuje riadenie nelineárnych MISO (multi input single output) systémov s vysokou kvalitou riadenia. Výsledky dizertačnej práce sa dajú využiť v riadení nelineárnych systémov v priemyselnej oblasti (robotika, mechatronika, chemicko - technologické procesy, biotechnológie a pod.).
Kľúčové slová:hybridné inteligentné metódy, fuzzy PID regulátor, genetický algoritmus, adaptácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene