Jan 20, 2020   9:19 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of the methodology Internet of Things in intelligent buildings
Written by (author): Ing. Marek Hrebík
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Erik Kučera, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie metodiky IoT v inteligentných budovách
Summary:Práca obsahuje popísané riešenia Internet of Things. Vysvetluje pojem Internet of Things, jeho spektrum využitia. Vymenuváva a popisuje spôsoby komunikácie zariadení, vysvetluje ich štruktúru zapojenia s ohladom na použitý middleware a jeho požiadavky. V práci je vysvetlený postup realizácie ovládania objektov v inteligentných budovách pomocou prototypovacej platformy CommandFusion a zariadenia LogicMachine. Rieši vytváranie komunikácie medzi týmito zariadeniami a podáva výklad tohto riešenia. Sústreduje sa na riešenie prostredníctvom HTTP a TCP protokolov. V práci sa pojednáva o riešení komunikácie klient-server a aplikacnej logike. Obsahuje aj zhodnotenie výsledkov a víziu do dalšieho postupovania.
Key words:Internet of Things, LogicMachine, CommandFusion, automatizácia, inteligentné budovy, Lua, JavaScript

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited