Jan 20, 2020   10:04 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Contribution to the predictive control methods implementation using FPGA structures
Written by (author): Ing. Filip Noge, PhD.
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príspevok k realizácii metód prediktívneho riadenia pomocou FPGA štruktúr
Summary:Práca sa zaoberá prediktívnymi metódami riadenia a implementáciou týchto metód na FPGA štruktúru za účelom riadenia procesov s rýchlou dynamikou. FPGA štruktúra zastáva v tomto prípade úlohu vnoreného riadiaceho systému. Základ experimentálnej časti práce tvorí zvolený dvojrozmerný systém DC motorov. Tento systém bolo potrebné najskôr identifikovať a následne navrhnúť a implementovať príslušný typ riadenia. Základ vnoreného systému riadenia tvorí FPGA obvod Nexys-4 s čipom Xilinx Artix-7. Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať algoritmy prediktívneho riadenia na FPGA štruktúru pomocou vývojového prostredia Xilinx Vivado Design. Navrhnuté a implementované algoritmy riadenia sú úspešne experimentálne verifikované a testované na reálnom dvojrozmernom systéme DC motorov.
Key words:prediktívne riadenie, hradlové polia, FPGA, riadenie, explicitné, MPC, implicitné, vnorený

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited