Jan 24, 2020   7:03 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Architecture of control units
Written by (author): Ing. Michal Csiba
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Architektúry riadiacich jednotiek automobilov
Summary:V rámci riešenia úloh bakalárskej práce som sa zaoberal architektúrou riadiacich jednotiek, ktoré predstavujú závislý, plne elektronický riadiaci systém nielen prípravy pracovnej zmesi motora, ale aj bezpečnosti a komfortu cestujúcich vo vozidle. Na stavbu riadiacej jednotky je potrebné sa dívať komplexne: z pohľadu komunikačných systémov, informatiky, elektronických systémov ako aj mechatroniky. Všetky tieto pohľady predstavujú samostatnú vednú disciplínu vyžadujúcu hlboké znalosti o činnosti motora i elektronických systémov daného vozidla, ktoré sú prezentované v mojej bakalárskej práci. Analyzoval som diagnostické rozhranie riadiacich jednotiek, vzájomnú komunikáciu medzi podružnými riadiacimi jednotkami, spoluprácu riadiacej jednotky so snímačmi a akčnými členmi, ktoré zabezpečujú správne nastavenie množstva paliva a vzduchu. V experimentálnej časti práce som vykonal komunikáciu s riadiacou jednotkou konkrétneho vznetového motora, čítanie prevádzkových parametrov počas jeho činnosti.
Key words:motor manažment, Riadiaca jednotka, zbernicový systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited