Jan 24, 2020   4:25 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods and algorithms for improving performance cars
Written by (author): Ing. Nándor Szalai
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy a algoritmy zvyšovania výkonu automobilov
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá zvýšením výkonu motorového vozidla a jeho aplikáciou pre osobné vozidlá. Cieľom práce je prakticky realizovať analýzu pri zvyšovaní výkonu motora a stanoviť medzné hodnoty tak, aby sa výrazne neznížila jeho životnosť. Zvolený spôsob pre prepínanie výkonu motoru automobilu je programovanie pamäte EEPROM, keď úpravou parametrov je možné dosiahnuť väčší krútiaci moment a výkon motora bez mechanického zásahu do motora. Po preprogramovaní EEPROM-u sa badateľne zlepšila akcelerácia vozidla ako aj celkový výkon vozidla. Pri preprogramovaní sme dávali za cieľ, aby predpísané maximálne hodnoty emisií neboli prekročené.
Key words:analýza palivových máp a chodu motora, chiptuning, senzorový systém, komunikácia v automobiloch, zvýšenie výkonu automobilov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited