Jan 28, 2020   11:43 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The electronic differential wheel drive vehicles
Written by (author): Ing. Jozef Uradník
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektronický diferenciál hnacích kolies vozidiel
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo spracovať prehľad celkového riešenia elektronického diferenciálu. V prvej časti práce bol vytvorený rozbor konštrukčných riešení mechanických diferenciálov v automobiloch. Boli tu spomenuté jednotlivé výhody a nevýhody jednoduchých diferenciálov až po zložitejšie diferenciály so zvýšenou svornosťou. Ďalej bola popísaná analýza energetického systému vozidla s elektronickým diferenciálom. V tejto časti práce sa riešili jednotlivé základné bloky elektronického diferenciálu. Boli tu spomenuté najvhodnejšie zdroje energie pre použitie v elektromobiloch, ich vzájomné porovnanie spolu s výhodami a nevýhodami. Taktiež aj najpoužívanejšie elektrické motory pohonnej jednotky a možnosti riadenia ich výkonu. Následne tu bola spracovaná analýza uhlových rýchlosti vozidla až po návrh riešenia elektronického diferenciálu s momentovou a otáčkovou reguláciou motora.
Key words:elektronický diferenciál, energetický systém, DTFC, fuzzy logika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited