Jan 25, 2020   5:23 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Internet of Things in Smart Buildings
Written by (author): Ing. Jakub Kačur
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Oto Haffner, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internet of Things v inteligentných budovách
Summary:Cieľom diplomovej práce je analýza, návrh a overenie metodiky pre ovládanie procesov v inteligentných budovách pomocou Internet of Things (IoT) systému. Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým návrhom efektívnych metód pre riadenie a ovládanie vybraných energetických procesov v inteligentnom dome, ktorým je vykurovanie. Pri návrhu riešenia sa zameriava na implementáciu algoritmov s využitím cloudového prostredia, konkrétne Microsoft Azure. Pre získavanie údajov o teplote, vlhkosti, tlaku, pohybe, prípadne elektrickej spotreby konkrétnej budovy používa mikrokontroléry a senzory. Proces riadenia vykurovania využíva prediktívne metódy riadenia pre efektívne ovládanie vybraného procesu vykurovania a zníženie energetickej náročnosti budovy, so zachovaním určitého komfortu, teda udržaním príjemnej izbovej teploty. Súčasné riešenia vo vybranej oblasti vyžadujú komplikovanejšiu architektúru a sú finančne náročnejšie. V tejto práci sú použité menej náročné komponenty pre zníženie finančnej náročnosti riešenia. Hlavným výsledkom práce je návrh softvérového riešenia s využitím IoT technológii v inteligentnej budove. V závere práce sú navrhované všeobecné postupy pre využitie výsledkov práce v pedagogickej a výskumnej oblasti.
Key words:energetická náročnosť, vykurovanie, IoT, cloud, Azure, predikcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited