Jan 20, 2020   2:58 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Modelling and control of hybrid systems using High-level Petri nets
Written by (author): Ing. Erik Kučera, PhD.
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent 1:prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Opponent 2:Ing. Ivana Budinská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí vyšších úrovní
Summary:Hybridné systémy tvoria v súčasnosti význačnú skupinu rôznorodých systémov, ako sú výrobné systémy, systémy v automobilovom priemysle, zdravotníctve, službách a mnohé iné. Tieto systémy sú kombináciou diskrétneho udalostného a spojitého systému. Predložená dizertačná práca sa zaoberá modernou alternatívou modelovania a riadenia takýchto systémov, a to prostredníctvom Petriho sietí vyšších úrovní. Táto problematika je vysoko aktuálna a praxou žiadaná. Petriho siete vyšších úrovní obsahujú silný matematický formalizmus, ktorý znásobuje možnosti využitia modelu. Výsledkom práce je metóda a softvérový modul na podporu modelovania a riadenia udalostných a hybridných systémov pomocou časových Petriho sietí interpretovaných pre riadenie. Predložená metóda riadenia a podporný softvérový modul bol overený na riadení laboratórnych systémov prostredníctvom mikrokontrolérov.
Key words:riadenie, modelovanie, automatizácia, Petriho sieť, hybridný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited