Jan 20, 2020   10:39 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Contribution to modern methods of diagnostics and recognition of welds
Written by (author): Ing. Oto Haffner, PhD.
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Mária Franeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príspevok k moderným metódam diagnostiky a rozpoznávania zvarov
Summary:Jednou z metód diagnostiky kvality zvarov je vizuálna inšpekcia. V niektorých priemyselných produkciách je vizuálna kontrola zvaru súčasťou výrobného procesu a môže byť zaťažená chybou ľudského faktora. Vplyv nastupujúcich trendov a nových technológií vytvára potrebu a otvára priestor pre výskum a vývoj nových metód, systémov a zariadení, ktoré sú v súlade s víziou nastupujúceho Priemyslu 4.0 a IoT. Jednou z nich je aj diagnostika zvaru na báze jednodoskového počítača využívajúceho počítačové videnie, cloud computing a metódy výpočtovej inteligencie. Takýto systém predstavuje kombináciu softvéru, hardvéru a cloudových služieb. Predložená dizertačná práca sa zaoberá možnosťami realizácie metódy rozpoznávania zvarov cez vizuálny systém na jednodoskovom počítači s využitím metód výpočtovej inteligencie na báze cloudu.
Key words:jednodoskový počítač, webový servis, počítačové videnie, diagnostika, zvar, vizuálny systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited