25. 2. 2020  22:09 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identifikačné číslo: 1954
Univerzitný e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Moderné metódy a algoritmy automatického riadenia realizované pomocou FPGA štruktúr
Autor: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Moderné metódy a algoritmy automatického riadenia realizované pomocou FPGA štruktúr
Abstrakt:Predložená práca je zameraná na návrh, realizáciu a overenie moderných metód automatického riadenia s využitím obvodov FPGA. Pre realizáciu moderných algoritmov automatického riadenia je v práci navrhnutý všeobecný postup a metodika vývoja a implementácie hardvérových a softvérových modulov a prostriedkov, potrebných pre efektívne riadenie z využitím FPGA štruktúr. V dizertačnej práci je spracovaný všeobecný postup pre hardvérovú realizáciu tak diskrétnych PID algoritmov riadenia ako aj prediktívnych algoritmov riadenia s uvažovaním a bez uvažovania ohraničení na riadiaci zásah. Spracované algoritmy boli verifikovane na fyzikálnych laboratórnych modeloch, ktoré predstavuje sústava DC motorov. Pre realizáciu algoritmov bol použitý FPGA obvod Artix-7 a Zynq 7000 SoC. Realizované algoritmy potvrdili vhodnosť navrhovanej metodiky pre aplikácie moderných metód automatického riadenia a ich využitie pre široké spektrum riadenia procesov s rýchlou dynamikou pre real time aplikácie.
Kľúčové slová:FPGA, MPC, PID, systém DC motorv, Prediktívne riadenie, Xilinx Artix-7

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene