7. 4. 2020  13:37 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identifikačné číslo: 1954
Univerzitný e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pokročilé metódy riadenia autonómnych pohybových systémov
Autor: Ing. Matej Cehula
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Oponent:prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pokročilé metódy riadenia autonómnych pohybových systémov
Abstrakt:Diplomová práca rieši návrh moderných metód prediktívneho riadenia pre autonómne pohybové systémy, elektromobily. V tejto práci sú jednotlivé kapitoly venované opisu pohonných systémov elektromobilov, skúmaniu vplyvu koncepcie pohonných systémov elektromobilov na priečnu a pozdĺžnu dynamiku pohybu elektromobilu. Nosnou časťou práce je návrh prediktívneho riadenia (MPC ) pre matematický model reálneho pohonného systému elektromobilu. Výstupom práce je navrhnuté prediktívne riadenie spolu so simulačnými priebehmi dosiahnutých výsledkov pri riadení pohonného systému elektromobilu , ktorý je opísaný analytickým matematickým modelom a experimetnálnym matematickým modelom získaným identifikáciou v prostredí MATLAB – Simulink Systems.
Kľúčové slová:elektromobil, MPC, AMS, identifikácia, Matlab- Simulink

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene