Jan 20, 2020   9:16 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Predictive methods of control in IoT environment
Written by (author): Ing. Anton Pytel, PhD.
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prediktívne metódy riadenia v prostredí IOT
Summary:Hlavná myšlienka dizertačnej práce je modifikácia moderných, existujúcich metód automatického riadenia, tak aby boli implementovateľné do nových foriem realizácie, ktoré využívajú IoT prostredie. Dizertačná práca je zložená z dvoch základných častí a to teoretickej a praktickej. Teoretická práca sa opiera o opis moderných metód riadenia, konkrétne prediktívneho riadenia a ich modifikácií, tak aby boli aplikovateľné do reality v integrácií s modernými informačnými technológiami založenými na IoT architektúre. Praktická časť dizertačnej práce je založená na vývoji všeobecného programového systému, ktorý umožňuje modelovať, simulovať a konfigurovať prediktívne algoritmy riadenia. Významnou súčasťou dizertačnej práce je návrh a realizácia softvérového systému, ktorého nosnou časťou je IoT architektúra. V rámci tejto architektúry vzniká myšlienka prevádzkovať regulátor ako službu (Controller as a service - CaaS). Takto navrhovaná metodika riadenia je overená v praxi na IoT systéme, ktorý predstavuje inteligentnú domácnosť. V dizertačnej práci je porovnaná nová metodika s klasickým prístupom k informačnému systému pre riadenie.
Key words:REST, IoT, CaaS, MPC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited