Jan 29, 2020   1:06 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of methods for optimizing ANN structures
Written by (author): Ing. Miroslav Hruška
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Ján Cigánek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metód pre optimalizáciu štruktúr UNS
Summary:Optimálna štruktúra neurónovej siete má odrážať vnútornú zložitosť hľadanej závislosti. V prípade, že veľkosť siete nie je dostatočná, neurónová sieť nebude schopná vzťahy v predkladaných vzoroch do požadovanej miery vyjadriť. Na druhej strane pri sieťach, ktoré svojou veľkosťou presahujú zložitosť aproximovanej závislosti, dochádza k nežiaducim javom ako napr. javu preučenia. Nevhodne veľká sieť môže taktiež z hľadiska potrebného výpočtového výkonu byť nepostačujúca pre praktické aplikácie. Obzvlášť riadenie nelineárnych dynamických procesov potrebuje sieť, ktorá má optimálnu štruktúru. Práca sa zaoberá metódami, ktoré umožňujú dosiahnuť minimálnu štruktúru siete pri zachovaní požiadaviek na presnosť, či zovšeobecňovaciu schopnosť. Cieľom práce je vytvoriť základné metódy, ktorých výsledkom je priblíženie sa k optimálnej štruktúre neurónovej siete pre daný problém.
Key words:optimalizácia, neurónové siete, prerezávanie, ARX

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited