28. 2. 2020  0:57 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identifikační číslo: 1954
Univerzitní e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Automatická syntéza riadiacich a rozhodovacích štruktúr pomocou genetického programovania
Autor: Bc. Robert Berith
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Oponent:Ing. Ján Cigánek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Automatická syntéza riadiacich a rozhodovacích štruktúr pomocou genetického programovania
Abstrakt:Súčasný výskum a aplikácia evolučných algoritmov preukázali, že umožňujú riešiť zložité optimalizačné a výpočtové úlohy tak v oblasti priemyslu, ako aj v zložitých biotechnológiách, genetike a ekonómii. Ich aplikáciou boli už viac krát dosiahnuté pozoruhodné výsledky oproti klasickým postupom. Tento projekt je zameraný na vývoj programového prostredia pre aplikáciu metód genetického programovania, ktorý umožní automatické generovanie optimálnych štruktúr modelovania riadenia pre rôzne typy dynamických objektov. Cieľom projektu je navrhnúť GUIDE v prostredí Matlab-Simulink, založený na paradigme genetického programovania, pre automatické generovanie optimálnych štruktúr umelých neurónových sietí a potom ho overiť na vybraných dynamických objektoch z oblasti priemyslu (biotechnológie).
Klíčová slova:Umelé neurónové siete, Genetické programovanie, Bunkové kódovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně