21. 2. 2020  19:47 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identifikační číslo: 1954
Univerzitní e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vnorené sieťové riadiace systémy
Autor: Ing. Tomáš Chvostek, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vnorené sieťové riadiace systémy
Abstrakt:Dizertačná práce predstavuje súhrn teoretických a praktických poznatkov v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie integrovaných systémov riadenia. Po obsahovej stránke je rozčlenená do štyroch základných charakteristických kapitol, v ktorých sú postupne v logickom slede prezentované sieťové vnorené systémy (VS). Práca predstaví súčasné trendy vo vývoji prvkov vnorených riadiacich systémov a sú tu uvedené všetky podstatné črty a rôzne spektrá pohľadov na priemyselné a inteligentné vnorené systémy (hardvér, softvér, operačné systémy, komunikácia, a pod.). Práca názorne priblíži problematiku riadenia hybridných pohonných systémov a poskytuje návrh vlastného jedinečného supervízorového riadiaceho systému. Priamou aplikáciou teoretických poznatkov a algoritmov riadenia na systéme vnorených počítačových systémov sa tu demonštrujú vlastné algoritmy riadenia a ich optimalizácia na výslednom riadiacom systéme vozidlového systému s hybridným pohonom. Postupne prezentuje výber vhodných riadiacich prvkov supervízneho riadiaceho systému, obsluhu CAN komunikačného podsystému, koncepcie režimov jazdy vozidla, syntézy číslicových algoritmov riadenia, až po vizualizáciu GUI, či ovládanie PHEV vozidla. V poslednej časti kapitoly je na sérii grafov zobrazený celý proces postupnej optimalizácie riadenia.
Klíčová slova:Hybridný pohon, HEV, CAN, Supervízorové riadenie, Paralelný hybridný pohon, hybridné vozidlo, Vnorené sieťové systémy

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - závěrečná práce byla vytvořena na základě smlouvy s jiným komerčním subjektem.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně