Jan 24, 2020   2:48 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of embedded systems for control laboratory physical models
Written by (author): Ing. Michal Kocúr, PhD.
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Peter Guzmický
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Aplikácia vnorených systémov pre riadenie laboratórnych fyzikálnych modelov
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázať na možnosti aplikácie vnorených počítačových systémov pre riadenie fyzikálnych tepelno-optických a hydraulických systémov. V práci je uvedený tak teoretický opis a úvod do problematiky vnorených systémov, ako aj charakteristika použitého vnoreného systému MC9S08LC60, charakteristika fyzikálnych laboratórnych modelov a postup práce pri identifikácií a návrhu riadiacich algoritmov pre jednotlivé systémy. Výsledkom práce sú realizácie riadiacich algoritmov pre vnorené aplikácie, s využitím metód Zieglera-Nicholsa, optimálneho modulu, inverznej dynamiky a algebrickej teórie. Navrhované a implementované algoritmy riadenia sú vyhodnotené a vzájomne porovnané z hľadiska ukazovateľov a kritérií kvality a stability riadenia.
Key words:vnorené systémy, návrh riadiaceho algoritmu, spojitý a diskrétny regulátor, regulačný obvod, fyzikálny laboratórny model, identifikácia systému

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited