Jan 25, 2020   6:58 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:TOLLBOX CACSD (COMPUTER AIDED CONTROL SYSTEMS DESIGN)
Written by (author): Ing. Miroslav Behúň
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Mária Dúbravská
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Toolbox CACSD (Computer Aided Control Systemd Design)
Summary:Cieľom predloženej bakalárskej práce je analýza konvenčných, ako aj moderných metód syntézy regulačných obvodov, voľby štruktúry regulátorov a výpočtu optimálnych parametrov regulátorov pre riadenie spojitých a diskrétnych procesov a následný vývoj programového systému SYNREG, ktorý je navrhnutý pre modelovanie procesov, simuláciu a výpočet optimálnych koeficientov pre teoretické spojité a diskrétne regulátory, ako aj pre modely reálnych priemyselných regulátorov používaných v praxi. Význam práce spočíva v zdokonalení podporného programu SYNREG, konkrétne v rozšírení pôvodnej verzie o algoritmy riadenia pre procesy obsahujúce dopravné oneskorenia, algoritmy riadenia s ohraničením riadiaceho zásahu a transformáciu teoretického modelu regulátora na najviac využívané priemyselné formy regulátorov.
Key words:moderné metódy návrhu spojitých a diskrétnych regulátorov, moderné metódy syntézy regulačných obvodov, priemyselný regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited